مشاهده برچسب

سرباز هیات علمی

آغاز جذب سرباز هیات علمی در وزارت بهداشت با موافقت ستاد کل نیروهای مسلح

آغاز جذب سرباز هیات علمی در وزارت بهداشت با موافقت ستاد کل نیروهای مسلح معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد: با موافقت ستاد کل نیروهای مسلح و براساس اولویت های آموزشی مورد نیاز دانشگاههای علوم پزشکی، افراد واجد شرایط سرباز هیات علمی…