مشاهده برچسب

شتاب علمی

برنامه ریزی برای افزایش سرعت شتاب علمی / اردوی مختلط نداشتیم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: توصیه های رهبری را به جان خریده ایم و مشغول برنامه ریزی برای تسریع در انجام آن هستیم. از نظر علمی نیز وضعیت خوبی داریم، فقط باید شتاب علمی را سرعت ببخشیم.
error: Content is protected !!