مشاهده برچسب

شمپانزه

چه چیزی ما را به صورت بشر متمایز می سازد؟ تفاوت DNA بین شمپانزه و ما

چه چیزی ما را به صورت بشر متمایز می سازد؟ تفاوت DNA بین شمپانزه و ما تفاوت DNA بین شمپانزه و ما وDNA انسان نزدیک به ۹۹ درصد مشابه به DNA شامپانزه است. ژنوم انسان از ۳ میلیارد باز تشکیل شده که تنها ۱۵ میلیون از آن (کمتر از ۱ در صد) در…
error: Content is protected !!