مشاهده برچسب

شناسایی ژن های دخیل در تمایز سلول های iPS

شناسایی ژن های دخیل در تمایز سلول های iPS به سلول های هپاتوسیت با کمک روش های بیوانفورماتیک

به دلیل فقدان اندام های بالقوه، پیوند هپاتوسلولار به عنوان درمانی برای بیماری های کبدی پیشرفته محسوب می شود. سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) از بازبرنامه ریزی سلول های سوماتیک تولید شده اند و قادر به تمایز به هپاتوسیت ها هستند.…
error: Content is protected !!