مشاهده برچسب

شورای صنفی دانشجویی، محمدرضا داوودآبادی فراهانی، معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، وزارت بهداشت

انتخابات شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی تا ۳۰ آبان برگزار می شود

انتخابات شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی تا ۳۰ آبان امسال همزمان در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار می شود. دومین جلسه هیات مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با حضور دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و…
error: Content is protected !!