مشاهده برچسب

شیمی کوانتومی

بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

اطلاعات برگزاری همایش   برگزار کننده: دانشگاه اراک ، انجمن شیمی ایران مکان برگزاری: اراک -  دانشگاه اراک - دانشکده علوم پایه امکان ارسال مقاله: بله حوزه های تحت پوشش:  شیمی تاریخ های مهم   تاریخ برگزاری: …
error: Content is protected !!