مشاهده برچسب

صفر شدن طرفیت دانشگاه ، دانشگاه های غیر انتفاعی ، موسسات غیرانتفاعی ، کارن ابری نیا ، علی آهون منش

شرط فعالیت مجدد موسسات غیرانتفاعی با ظرفیت پذیرش صفر

رییس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی از شرط لازم برای شروع فعالیت موسساتی که طبق بررسی ها ظرفیت پذیرششان صفره شده خبر داد. علی آهون منش رییس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی گفت: نتیجه حاصل از بررسی ها و سطح‌بندی وزارت…
error: Content is protected !!