مشاهده برچسب

صندوق رفاه دانشجویی،اعتبارات صندوق رفاه،خوابگاه های دانشجویی،وزارت علوم و تحقیقات

صندوق رفاه با ۶۷۰ میلیارد تومان اعتبار به استقبال سال تحصیلی جدید آمد

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اقدامات قابل توجه این صندوق را در سال جاری تشریح کرد و از پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات به دانشجویان دکتری خبر داد. ذوالفقار یزدان مهر رییس صندوق رفاه دانشجویان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی…
error: Content is protected !!