مشاهده برچسب

ظرفیت پزشکی، ظرفیت داندانپزشکی، ظرفیت داروسازی، ظرفیت رشته های پزشکی دندانپزشکی و داروسازی، کنکور سراسری، کنکور 94

افزایش قابل توجه ظرفیت پزشکی، دندانپزشکی و دارو سازی کنکور ۹۴

به نقل از کنکوران به گفته سازمان سنجش ظرفیت رشته های پزشکی، داندانپزشکی و داروسازی یه میزان قابل توجه ای افزایش یافته است به این ترتیب ظرفیت تقریبی این سه رشته که در سال گذشته ۷۵۰۰ بوده است به میزان حدود ۸۵۰۰ خواهد رسید
error: Content is protected !!