مشاهده برچسب

علمی کاربردی

حذف ۲۰ درصد از رشته‌های غیرمرتبط مراکز علمی کاربردی در بهمن

رییس دانشگاه علمی کاربردی کشور گفت: در مهرماه سال جاری ۲۰ درصد از رشته هایی که ارتباطی با مراکز علمی کاربردی را نداشتند حذف کرده‌ایم و قصد داریم در بهمن ماه سال جاری نیز ۱۵ تا ۲۰ درصد دیگر از رشته‌های غیرمرتبط با هر مرکز را حذف کنیم.
error: Content is protected !!