مشاهده برچسب

علوم پزشکی،وزارت بهداشت

۳۰ تا ۴۰ درصد تحصیلات تکمیلی دانشگاه های علوم پزشکی در منطقه ۱۰ آمایشی است

معاون آموزشی با تاکید بر این که منطقه آمایشی ۱۰ کشور یکی از مناطق دارای اهمیت مناطق آمایشی است، افزود: لازم است این جلسلات به منظور افزایش هم افزایی میان دانشگاه های علوم پزشکی ، بیشتر شود و امیدواریم بتوانیم با همکاری و هم افزایی، آموزش را…
error: Content is protected !!