مشاهده برچسب

علی آهون منش ، رئیس اتحادیه موسسات غیر انتفاعی ، دانشگاه های غیر انتفاعی ، تعطیلی موسسات ، تعطیلی دانشگاه های غیر انتفاعی

افزایش کیفیت در عین رعایت استانداردها شرط تعطیل نشدن موسسات غیرانتفاعی

رییس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی از برنامه‌های خود برای جلوگیری از تعطیل نشدن موسسات خبر داد. علی آهون‌منش رییس اتحادیه موسسات و دانشگاههای غیرانتفاعی گفت: هر واحدهای دانشگاهی که برنامه ریزی نداشته باشند با مشکل مواجه می شود،…
error: Content is protected !!