مشاهده برچسب

علی محمد نوریان

برگزاری مصاحبه های آزمون دکتری دانشگاه آزاد به صورت استانی

برگزاری مصاحبه های آزمون دکتری دانشگاه آزاد به صورت استانی براساس سیاست های دانشگاه مبنی بر تفویض اختیار و تمرکززدایی مقرر شد، مصاحبه های آزمون دکتری سال ۹۶ به صورت استانی برگزار شود که جزئیات آن بعد از تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد…
error: Content is protected !!