مشاهده برچسب

غذای دانشجویی

یکسان شدن نرخ غذای دانشجویان علوم پزشکی

معاون دانشجویی، فرهنگی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به تدوین نهایی آیین نامه غذای دانشجویی گفت:یکسان شدن نرخ غذای دانشجویان پردیس‌های خودگردان با نرخ غذای دانشجویان روزانه،از جمله تغییراتی است که در این آیین‌نامه اعمال شده است.
error: Content is protected !!