مشاهده برچسب

غربالگری پیش از تولد

سندرم داون :آنچه مادران باید در مورد این بیماری و روش های تشخیصی آن بدانند

سندرم داون سندرم داون که نام قدیمی آن منگلیسم بود (در قدیم به این علت از عبارت منگلیسم استفاده می شده است که، فنوتیپ ظاهری این افراد شبیه به مردمان مغولستان می شود از همین رو نام منگلیسم را بر روی این بیماری گذاشته بودند. منگولیا یا…
error: Content is protected !!