مشاهده برچسب

فراخوان اهدای نمونه های زیستی

فراخوان اهدای نمونه های زیستی

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به منظور ارائه خدمات به محققان و مراکز تحقیقاتی و صنعتی کشور و کمک به رشد و توسعه بیوتکنولوژی و حفظ تنوع زیستی در کشور، آمادگی دریافت نمونه های محققان کشور را دارد. لذا جهت تحقق این منظور از کلیه محققان و…
error: Content is protected !!