مشاهده برچسب

فراخوان

از سوی ستاد توسعه علوم شناختی صورت می‌گیرد ; اعطای کمک‌هزینه سفر به دانشجویان دکتری برای ارائه مقاله

از سوی ستاد توسعه علوم شناختی صورت می‌گیرد ; پنجمین فراخوان اعطای کمک‌هزینه سفر به دانشجویان دکتری برای ارائه مقاله پنجمین فراخوان اعطای کمک‌ هزینه سفر به دانشجویان دکتری برای ارائه مقاله در کنگره‌های بین‌المللی منتخب توسط ستاد توسعه…

فراخوان جذب هیات علمی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی فردا منتشر می شود

فراخوان جذب هیات علمی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی فردا منتشر می شود چهارمین فراخوان جذب هیات علمی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی فردا منتشر خواهد شد. و متقاضیان می توانند از روز شنبه دوم بهمن ماه با مراجعه به سامانه جذب نسبت به ثبت نام اقدام…
error: Content is protected !!