مشاهده برچسب

فرصت مجدد ثبت نام آزمون

امکان ویرایش فراهم شد؛ فرصت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد پزشکی در فروردین ۹۶

امکان ویرایش فراهم شد؛ فرصت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد پزشکی در فروردین ۹۶ مهلت ثبت نام و امکان ویرایش مجدد برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۹۶ در روزهای ۲۶ تا ۲۸ فروردین ماه ۹۶ تعیین شد. به گزارش خبرنگار…
error: Content is protected !!