مشاهده برچسب

فرصت مجدد ثبت نام دکتری

فرصت مجدد ثبت نام برای داوطلبان کنکور دکتری ۹۶ پزشکی

فرصت مجدد ثبت نام برای داوطلبان کنکور دکتری ۹۶ پزشکی فرصت مجدد ثبت نام برای داوطلبان کنکور دکتری ۹۶ پزشکی ، داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال ۹۶ پزشکی می توانند در روزهای ۲۱ تا ۲۳ اسفند ماه با مراجعه به مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به ثبت نام و…
error: Content is protected !!