مشاهده برچسب

فرصت های مطالعاتی

ایجاد فرصت های مطالعاتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد

ایجاد هماهنگی در خصوص فرصت های مطالعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سیاست گذاری اعتبار بخشی مدارک دانشگاه آزاد اسلامی در کشورهای هدف و پشتیبانی واحدهای دانشگاهی به جهت توسعه ارتباطات علمی و پژوهشی بین المللی،در چهارمین جلسه شورای بین المللی…
error: Content is protected !!