مشاهده برچسب

فریاد کرم ابریشم

کشف جدید دانشمندان در خصوص فریاد کشیدن کرم های ابریشم

تحقیقات نشان داده گونه ای از کرم های ابریشم در مواجه با حمله مهاجمان سروصدایی مانند سوت ایجاد می کنند و در حقیقت فریاد می کشند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، کرم های ابریشم معمولا سروصدایی تولید نمی کنند. اما محققان اخیرا…
error: Content is protected !!