مشاهده برچسب

مارماهی

درمان قطعی آسیبهای نخاعی با ژن مشترک انسان و یک نوع مارماهی

درمان قطعی آسیبهای نخاعی با ژن مشترک انسان و یک نوع مارماهی . نتیجه یک مطالعه مشترک نشان می‌دهد انسان و نوعی مارماهی حاوی یک ژن مشترک هستند که این ژن در گونه آبزی قادر به ترمیم نخاع است. در صورت فعال شدن این ژن در انسان، امکان ترمیم نخاع…
error: Content is protected !!