مشاهده برچسب

مخاطرات جوی و پدیده های آب و هوایی فرین

دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران

اطلاعات مهم همایش  دسته های  تحت پوشش : کشاورزی، محیط زیست . جغرافیا- علوم زمین تاریخ برگزاری همایش: ۱۹   اردیبهشت ۱۳۹۷ مکان برگزاری همایش: مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : ۱۰  اسفند ۹۶ اطلاعات تماس …
error: Content is protected !!