مشاهده برچسب

مخالفت صریح وزیر بهداشت با طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی

مخالفت صریح وزیر بهداشت با طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی

وزیر بهداشت ضمن مخالفت صریح با طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی گفت: معتقدیم که ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی و باری که بر دوش نظام سلامت بعد از فارغ‌التحصیلی این گروه بر دوش نظام سلامت سنگینی می کند، برای نظام سیاسی و نظام اجتماعی کشور،…
error: Content is protected !!