مشاهده برچسب

مدیریت علف های هرز

هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران

اطلاعات مهم همایش   دسته های  تحت پوشش :  کشاورزی، محیط زیست تاریخ برگزاری همایش: ۵ الی ۷ شهریور ۱۳۹۶ محل برگزاری همایش : مشخص نشده برگزار کننده همایش : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، انجمن علوم علف های هرز ایران…
error: Content is protected !!