مشاهده برچسب

مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی

اطلاعات مهم همایش   دسته های  تحت پوشش : علوم رفتاری و اجتماعی  تاریخ برگزاری همایش: ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ محل برگزاری همایش : تهران برگزار کننده همایش : مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه مهلت ارسال اصل مقالات: ۳۰ …
error: Content is protected !!