مشاهده برچسب

مدیر کل بورس

مدیرکل بورس خبر داد: فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج برای دانشجویان دکتری دوبرابر شد

مدیرکل بورس خبر داد: فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج برای دانشجویان دکتری دوبرابر شد مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان خارج از افزایش فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج برای دانشجویان دکتری خبر داد و گفت: امسال تعداد اعزام دانشجویان دکتری به دو برابر…
error: Content is protected !!