مشاهده برچسب

مرکز جذب هیات علمی

مدیر مرکز جذب وزارت بهداشت خبرداد؛ شرکت ۳۵۰۰ نفر در جذب اعضای هیات علمی پزشکی/ امشب آخرین فرصت ثبت…

مدیر مرکز جذب وزارت بهداشت خبرداد؛ شرکت ۳۵۰۰ نفر در جذب اعضای هیات علمی پزشکی/ امشب آخرین فرصت ثبت نام رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت بهداشت اعلام کرد: فرصت شرکت در چهاردهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی تا ساعت ۲۴ امشب…
error: Content is protected !!