مشاهده برچسب

مرکز خدمات آموزشی

وزارت بهداشت: اعلام آخرین تغییرات ارزیابی مدارک دانش آموختگان خارج علوم پزشکی

وزارت بهداشت: اعلام آخرین تغییرات ارزیابی مدارک دانش آموختگان خارج علوم پزشکی آخرین مصوبات شورای عالی ارزشیابی وزارت بهداشت در خصوص ارزیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور در گروه علوم پزشکی اعلام گردید. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس…
error: Content is protected !!