مشاهده برچسب

مرکز سنجش و آموزش پزشکی

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد؛ آغاز ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی از امروز

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد؛ آغاز ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی از امروز رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از آغاز ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه پزشکی سال ۹۶ از امروز اول اسفند ماه خبر داد و گفت: ثبت نام از…
error: Content is protected !!