مشاهده برچسب

مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

 اطلاعات برگزاری همایش برگزار کننده: ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری مکان برگزاری: تهران -  مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران ( سالن اجلاس سران )…
error: Content is protected !!