مشاهده برچسب

معاونت آموزشی

در مقطع دکتری؛ برخی دانش آموختگان خارج ملزم به داشتن استاد راهنمای ایرانی شدند

در مقطع دکتری؛ برخی دانش آموختگان خارج ملزم به داشتن استاد راهنمای ایرانی شدند دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور که موضوع رساله دکتری آنها در ارتباط با کشور ایران باشد، ضرورت به داشتن استاد راهنمای دوم از کشور ایران هستند. به گزارش…
error: Content is protected !!