مشاهده برچسب

معاونت درمان

دستورالعمل غربالگری سندرم داون و استاندارهای فنی

دستورالعمل غربالگری سندرم داون و استاندارهای فنی در این نوشته دستورالعمل غربالگری سندرم داون و استاندارهای فنی مصوب معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور ارائه شده است. برای دریافت آن بر روی لینک زیر کلیک کنید: دستورالعمل…
error: Content is protected !!