مشاهده برچسب

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

برگزاری مصاحبه های آزمون دکتری دانشگاه آزاد به صورت استانی

برگزاری مصاحبه های آزمون دکتری دانشگاه آزاد به صورت استانی براساس سیاست های دانشگاه مبنی بر تفویض اختیار و تمرکززدایی مقرر شد، مصاحبه های آزمون دکتری سال ۹۶ به صورت استانی برگزار شود که جزئیات آن بعد از تعطیلات تابستانی دانشگاه آزاد…
error: Content is protected !!