مشاهده برچسب

معاون توسعه مدیریت ‌

معاون بنیاد ملی نخبگان خبرداد:اعطای وام ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن به نخبگان واستعدادهای برتر

معاون بنیاد ملی نخبگان خبرداد:اعطای وام ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن به نخبگان واستعدادهای برتر معاون توسعه مدیریت ‌و منابع بنیاد ملی نخبگان از افزایش وام خرید مسکن نخبگان و استعداهای ‌برتر به ۱۶۰ میلیون تومان خبر داد. به گزارش…
error: Content is protected !!