مشاهده برچسب

مقاله ژنتیکی

شناسایی مولکولی جهش های بتا تالاسمی توسط سیستم جهش مقاوم به تکثیر (ARMS) و هیبریدسازی معکوس

شناسایی مولکولی جهش های بتا تالاسمی توسط سیستم جهش مقاوم به تکثیر (ARMS) Amplification Refractory Mutation System و هیبریدسازی معکوس چکیده پیش زمینه: بتا-تالاسمی شایع ترین اختلال در ایران است و در طول ۱۰ سال گذشته، سیستم جهش مقاوم به…
error: Content is protected !!