مشاهده برچسب

پزشکی رایگان

تحصیل رایگان پزشکی : اجرای رای دیوان درباره تحصیل داوطلبان پزشکی توسط وزارت بهداشت

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به رای دیوان عدالت اداری درباره تحصیل داوطلبان پزشکی گفت: ما رای دیوان را اجرا خواهیم کرد. (تحصیل رایگان پزشکی ) دکتر حمید اکبری گفت: رای دیوان عدالت اداری درباره ادامه تحصیل داوطلبان در دوره…

تحصیل مجدد پزشکی : تحصیل مجدد در پزشکی رایگان شد

تحصیل مجدد پزشکی : تحصیل مجدد در پزشکی رایگان شد تا قبل از این تحصیل در رشته پزشکی برای افرادی که قبل از این یک بار تحصیل رایگان در دانشگاه های سراسری انجام داده بودند امکان پذیر نبوده و افرادی که تمایل به شرکت مجدد در رشته پزشکی داشتند…
error: Content is protected !!