مشاهده برچسب

پزشکی مجدد

تحصیل رایگان پزشکی : اجرای رای دیوان درباره تحصیل داوطلبان پزشکی توسط وزارت بهداشت

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به رای دیوان عدالت اداری درباره تحصیل داوطلبان پزشکی گفت: ما رای دیوان را اجرا خواهیم کرد. (تحصیل رایگان پزشکی ) دکتر حمید اکبری گفت: رای دیوان عدالت اداری درباره ادامه تحصیل داوطلبان در دوره…
error: Content is protected !!