مشاهده برچسب

پنجمین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت: با رویکرد حسابداری مدیریت رفتاری

پنجمین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت: با رویکرد حسابداری مدیریت رفتاری

اطلاعات برگزاری همایش   برگزار کننده: انجمن حسابداری مدیریت ایران ، دانشگاه خوارزمی مکان برگزاری: تهران امکان ارسال مقاله: بله حوزه های تحت پوشش: حسابداری   •  اقتصاد و دارائی  •  مدیریت تاریخ های…
error: Content is protected !!