مشاهده برچسب

پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی

چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی،…

 اطلاعات برگزاری همایش برگزار کننده: دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر مکان برگزاری: شیراز -  دانشگاه شیراز - مرکز همایش های واحد پردیس بین الملل امکان ارسال مقاله: بله حوزه های تحت پوشش:   حقوق، سیاست…
error: Content is protected !!