مشاهده برچسب

پژوهش

۹ دانشگاه ایرانی در میان برترین های پژوهش، فناوری و نوآوری دنیا

۹ دانشگاه ایرانی در میان برترین های پژوهش، فناوری و نوآوری دنیا بررسی یک نظام رتبه بندی بین المللی در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد که دانشگاه های ایران در پژوهش بهتر از فناوری و در فناوری بهتر از آموزش عمل کرده اند و ۹ دانشگاه ایرانی در جمع…

از سوی ستاد توسعه علوم شناختی صورت می‌گیرد ; اعطای کمک‌هزینه سفر به دانشجویان دکتری برای ارائه مقاله

از سوی ستاد توسعه علوم شناختی صورت می‌گیرد ; پنجمین فراخوان اعطای کمک‌هزینه سفر به دانشجویان دکتری برای ارائه مقاله پنجمین فراخوان اعطای کمک‌ هزینه سفر به دانشجویان دکتری برای ارائه مقاله در کنگره‌های بین‌المللی منتخب توسط ستاد توسعه…
error: Content is protected !!