مشاهده برچسب

ژنتیک انسانی، ارشد ژنتیک

ژنتیک پزشکی : پاسخ های تشریحی تست های فصل نهم ژنتیک پزشکی ایمری

ژنتیک پزشکی :در این پست پاسخ تست های تالیفی مرتبط با تدریس انجام شده توی کانال ژنتیک پزشکی در مورد فصل نهم ژنتیک پزشکی ایمری ارائه میشه. دوستانی که مایلیند و عضو کانال نیستن میتونن توسط این لینک عضو کانال ژنتیک پزشکی که توش ایمری برای ارشد…
error: Content is protected !!