مشاهده برچسب

ژنتیک دبیرستان

تدریس ژنتیک : تدریس فصل پانزدهم ژنتیک پزشکی امری (ایمری) جلسه پنجم (آخر)

تدریس ژنتیک : تدریس فصل پانزدهم ژنتیک پزشکی امری (ایمری) جلسه پنجم ترومبوز (لخته سازی) سیاهرگی (Venous Thrombosis) بروز، ۱ در ۱۰۰۰۰۰ در دوران بچگی و ۱ در ۱۰۰ در سنین بالاتر است. شامل لختگی سیاهرگ عمقی و انسداد وریدی است.…
error: Content is protected !!