مشاهده برچسب

ژنتیک ز

تدریس ژنتیک : تدریس فصل چهاردهم (سرطان) ژنتیک پزشکی امری (ایمری) جلسه چهارم

تدریس ژنتیک : تدریس فصل چهاردهم (سرطان) ژنتیک پزشکی امری (ایمری) جلسه چهارم انکوژن ها – انکوژن‌های سلولی (C-ONC) در خلال تکامل زیستی به شدت محافظت شده‌اند. ژن‌های طبیعی که پروتو– انکوژن نامیده می‌شوند نقش مهمی در تنظیم رشد سلولی، تقسیم…
error: Content is protected !!