مشاهده برچسب

ژنتیک کنکور

تدریس ژنتیک پزشکی : ایمنوژنتیک HLA جلسه اول

تدریس ژنتیک پزشکی : ایمنوژنتیک HLA HLA (MHC یا Major Histocampatibility Complex) آقای جورج اسنل از موش‌های syngenic استفاده کرده و در بین این موش‌ها از موشی به موش دیگر پیوند زد و دید که پیوند درون خانواده‌های موش‌های syngenic پس زده…

پریماز :کارکرد آنزیم پریماز در هنگام همانندسازی DNA

پریماز :کارکرد آنزیم پریماز در هنگام همانندسازی DNA یکی از مشکلاتی که برای شروع همانند سازی DNA وجود داره اینکه که پلیمراز ها قدرت شروع اولیه رو ندارن یعنی احتیاج به یک انتهای ۳OH برای شروع دارند به این معنی که فقط میتونن یک نوکلئوتید رو…
error: Content is protected !!