مشاهده برچسب

ژنوم انسان

چه چیزی ما را به صورت بشر متمایز می سازد؟ تفاوت DNA بین شمپانزه و ما

چه چیزی ما را به صورت بشر متمایز می سازد؟ تفاوت DNA بین شمپانزه و ما تفاوت DNA بین شمپانزه و ما وDNA انسان نزدیک به ۹۹ درصد مشابه به DNA شامپانزه است. ژنوم انسان از ۳ میلیارد باز تشکیل شده که تنها ۱۵ میلیون از آن (کمتر از ۱ در صد) در…

نقاط عطف تاریخی در اکتشافات ژنتیک

نقاط تاریخی عطف در اکتشافات ژنتیک ۱۸۵۹   چارلز داروین Charles Darwin کتاب منشأ گونه ها را منتشر می کند. ۱۸۶۵   گرگور مندل Gregor Mendel مقاله آزمایشاتی روی هیبریداسیون گیاهان را ارائه می دهد. ۱۹۰۳   کروموزوم ها به عنوان واحدهای…
error: Content is protected !!