مشاهده برچسب

کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی

ژنتیک پزشکی : تدریس فصل چهاردهم ژنتیک پزشکی امری (ایمری) جلسه دوازدهم

ژنتیک پزشکی : تدریس فصل چهاردهم ژنتیک پزشکی امری (ایمری) جلسه دوازدهم سندرم پیش‌آمادگی یا مستعد کننده سرطان خانوادگی به خانواده‌هایی نسبت داده می‌شود که سرطان در بیش از یک جایگاه از فرد یا در جایگاه‌های متفاوت در اعضای متعدد از خانواده و…

ژنتیک پزشکی : تدریس فصل دوم ژنتیک پزشکی امری (ایمری) جلسه چهارم

ژنتیک پزشکی : تدریس فصل دوم ژنتیک پزشکی ایمری جلسه چهارم جهش ها می توانند اثرات مختلفی بر روی پروتئین ها داشته باشند: ۱- جهش های از دست رفتن عملکرد: اگر در اثر این جهش ها فعالیت پروتیئن کمتر بشود یا پایداری محصول ژن کمتر شود به محصول این…

پریماز :کارکرد آنزیم پریماز در هنگام همانندسازی DNA

پریماز :کارکرد آنزیم پریماز در هنگام همانندسازی DNA یکی از مشکلاتی که برای شروع همانند سازی DNA وجود داره اینکه که پلیمراز ها قدرت شروع اولیه رو ندارن یعنی احتیاج به یک انتهای ۳OH برای شروع دارند به این معنی که فقط میتونن یک نوکلئوتید رو…

منابع مطالعاتی کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

در این نوشته سعی شده تا منابع مناسب جهت آمادگی دانشجویان عزیز جهت کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی ارائه بشه. ژنتیک ضریب ۵: با توجه به اهمیت درس ژنتیک مطالعه کامل رفرنس اصلی این درس توصیه می شود. کتاب ژنتیک پزشکی امری حداقل ۹۰ درصد از…
error: Content is protected !!