مشاهده برچسب

کنکور، کنکور سراسری، مشاوره کنکور، مشاوره انتخاب رشته، انتخاب رشته کنکور، کنکور 94، انتخاب رشته 94

بهترین مشاور کنکور از نظر سازمان سنجش آموزش کشور کیست؟

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور با حضور در برنامه پیشخوان خبر به کنکوری ها و خانواده های ایشان تاکید کرد که مشاوران آموزش و پرورش با توجه به کارگاه آموزشی روزهای اخیر سازمان سنجش برای ایشان بهترین مشاوران برای کنکوری ها هستند.
error: Content is protected !!