مشاهده برچسب

کنکور ارشد وزارت بهداشت 97 98

اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی در خصوص حد نصاب نمره زبان آزمون ارشد پزشکی ۹۸

براساس اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی طبق آنچه که در بند ١٣-١- وضعیت تحصیلی صفحه ۵ دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٨ اعلام شده است کسب کف نمره زبان اعلام شده یعنی ۲۵ درصد جھت تصحیح پاسخنامه و مجاز به انتخاب رشته محل شدن…
error: Content is protected !!