مشاهده برچسب

کنکور ارشد پزشکی

نتایج کنکور ارشد پزشکی اعلام شد

به گزارش مرکز سنجش آموزش پزشکی نتایج آزمون ارشد وزارت بهداشت اعلام شد. در آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ تعداد ۵۶ هزار و ۳۸۱ نفر حاضر در جلسه آزمون بودند که ازین تعداد تعداد ۶ هزار و ۳۱۰ نفر پذیرفته شدند. پذیرفته…
error: Content is protected !!